skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Wedergeboorte

Om tot God te kunnen komen moet de mens zich omkeren, bekeren en alles loslaten wat met de zonde te maken heeft. De zonden moeten beleden worden. Dat is de kant van de mens. God heeft ook een aandeel in…

Lees Meer

Vasten

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter…

Lees Meer

Omgaan met gemeenteproblemen

We kunnen de gemeente onderverdelen in: - Universele Gemeente. - Plaatselijke gemeente. Tot de universele gemeente behoren alle gelovigen van alle gemeenten van de gehele wereld. De plaatselijke gemeente bestaat uit de gelovigen van die betreffende gemeente. Als wij denken…

Lees Meer

Gemeentegroei

Een moeilijk onderwerp. Wel een onderwerp dat ons aanspreekt, vooral in een land waar er zoveel kleine gemeenten zijn. Waarom is gemeentegroei belangrijk? 1. Er zijn veel meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland. 2. Vele kerken worden gesloten. 3. Teveel…

Lees Meer
Back To Top