skip to Main Content

Welkom bij christengemeente “Het Licht”

De bijbel zegt “ En zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” Math. 28:20

Wij kunnen ons vaak zo eenzaam voelen op onze aardse levensreis, ook al hebben we vrienden, ook al leven wij omringd van liefde en zorg.

Dat komt omdat er noden van de ziel zijn en gevoelens van het hart, die wij niet met andere mensen kunnen delen. Zij zouden het niet begrijpen. Hoeveel gedachten kunnen wij hebben die wij niet onder woorden kunnen brengen.

Dat is wat ons eenzaam maakt. Toch hoeven wij nooit eenzaam te zijn!

Er is één persoon die de gedachten van onze ziel begrijpt; die onze noden kent, dat is Jezus Christus de Zoon van de levende God, Die altijd met ons is. Hij verlaat degenen die Hem kennen niet en Hij sluimert noch slaapt!

Behoren wij tot degenen die Hem kennen, dan hebben wij een bijzondere toezegging; dat Hij met ons wil gaan door het leven.

Hij blijft bij ons en wil ons steunen en versterken. Hij wil ons vervullen met Zijn nabijheid, met zijn liefde en trouw die Hij nooit zal verzaken. Kennen wij Hem in ons leven!

Indien wij in Hem geloven, dan kennen wij Hem ook in alles. Dan vertrouwen wij Hem ook de schuilhoeken van ons hart.

Dan kennen wij geen eenzaamheid meer.

Pastor Johan Sewrattan

Wat geloven wij

De enige grondslag van onze gemeente is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is omdat God Zelf mensen heeft geïnspireerd om Zijn woord aan ons door te geven.

Onze visie

De visie van de gemeente bestaat uit zending, zorg en zalving. Visie wordt geboren vanuit openbaring. Door openbaring en visie komt er iets tot stand. Wat heeft God aan ons geopenbaard?

Onze doelstelling

De gemeente heeft tot doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een christelijke levenswandel.

Samenkomsten

Benieuwd naar onze samenkomsten? U bent altijd van harte uitgenodigd om onze samenkomsten te bezoeken.

Donaties

CHRISTENGEMEENTE “HET LICHT” ondersteunt een groot aantal activiteiten om het evangelie te verspreiden en om een aantal werken te ondersteunen, hieronder vallen de campagnes, lectuur, maar ook andere zaken zoals het ondersteunen van enkele zendingsprojecten in het buitenland.

Back To Top