skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

WONDEREN EN TEKENEN

Wereldwijd heeft de laatste jaren een explosie plaatsgevonden van wonderen en tekenen, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Sommige ervan zijn bijbels, andere zijn bizar en onbijbels. Voordat we dit soort fenomenen omarmen, moeten we ons afvragen: •  Is het…

Lees Meer

Valstrik van de duivel

Dit boek ontmaskert een van satans grootste valstrikken om gelovigen buiten de wil van God te brengen: AANSTOOT! De meeste mensen die in deze valstrik terecht gekomen zijn, zijn zich daar niet eens van bewust. Iedereen moet deze valstrik echter…

Lees Meer

Vasten

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter…

Lees Meer

Omgaan met gemeenteproblemen

We kunnen de gemeente onderverdelen in: - Universele Gemeente. - Plaatselijke gemeente. Tot de universele gemeente behoren alle gelovigen van alle gemeenten van de gehele wereld. De plaatselijke gemeente bestaat uit de gelovigen van die betreffende gemeente. Als wij denken…

Lees Meer
Back To Top