skip to Main Content
De visie van de gemeente bestaat uit zending, zorg en zalving.

Zending

Wij aanvaarden deze grote opdracht om het Goede Nieuws van Gods vergeving, verzoening en vernieuwing in Christus Jezus met anderen te delen, in woord en daad ( Matteüs 28 : 19 – 20; Romeinen 10 : 14 – 17; Kolossenzen 4 : 3 – 6 ).

Zorg

Het gemeenteleven beleven in zorg voor elkaar, groeien in wederzijdse liefde, helpen, bemoedigen, samen delen, onderwijs, lofprijs, gebed en het dragen van elkanders lasten ( 1 Korintiërs 12 : 25 – 28; Handelingen 4 : 32 – 37; Matteüs 25 : 34 – 36 ).

Zalving

De gemeente bestaat uit leden die afhankelijk zijn van elkaar, ieder toegerust met specifieke talenten en bedieningsgave van de Heilige Geest. Wanneer de Geest van God door iemand stroomt, worden mensen vrijgemaakt op verschillende gebieden van hun leven. Alles in de gemeente is er op gericht om Jezus Christus tot openbaring te brengen en Hem alleen te verheerlijken door de Heilige Geest ( 1 Korintiërs 12 : 7 – 11; Johannes 16 : 13 – 15 ).

Visie wordt geboren vanuit openbaring.

Door openbaring en visie komt er iets tot stand. Wat heeft God aan ons geopenbaard?

Gegegevens

Kerkgenootschap christengemeente “HET LICHT”

RSIN 811006463

Postadres:

Geysterenweg 132

2532TV Den Haag

Bestuursleden:

Krisnasingh Sewrattan, Voorzitter

Jermain Ricano Singokarijo, Penningmeester

Alfaroe Hoesain Garib, Secretaris

Donaties

CHRISTENGEMEENTE “HET LICHT” ondersteunt een groot aantal activiteiten om het evangelie te verspreiden en om een aantal werken te ondersteunen, hieronder vallen de campagnes, lectuur, maar ook andere zaken zoals het ondersteunen van enkele zendingsprojecten in het buitenland.

Back To Top